کوتاه نوشت / اردیبهشت 1400

  • ادم فضایی🧝‍♀️

درهم برهم

  • ادم فضایی🧝‍♀️

شاید موقت/کمککک

بچه هاا دوهفته دیگه امتحانام شرو میشه

خیلی مهمه برامم

همش خوابم میاددد

میخوام بخونم درسمو

بعدشم

استرس گرفتتتم

ترن دومم و خوب نخوندم

چیکار کنممممم

  • ادم فضایی🧝‍♀️

بیشتر از هر عاشقانه ای

  • ادم فضایی🧝‍♀️

دزیره بودن....!!

  • ادم فضایی🧝‍♀️

درد قشنگیست...! :)

 

 

  • ادم فضایی🧝‍♀️

ادم فضایی...ناپلئون من!!! :))پارت 1

 

 

  • ادم فضایی🧝‍♀️

آیدل شدن!!!

  • ادم فضایی🧝‍♀️

اتاق!

  • ادم فضایی🧝‍♀️

یک نفر..!!

  • ادم فضایی🧝‍♀️

ଘ😊ଓ


خودت باش، قرار نیست همه ازت خوششون بیاد !!💙🥀
𝐵𝑒 𝑦𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑙𝑓, 𝑛𝑜𝑡 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑠 𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑦𝑜𝑢 !!

●°●°●°●°●°●°●°●°●°●°●°●

اگر از بلندای آسمان بترسی، نمی‌توانی مالکِ ماه شوی! 🌖✨

پیوندها
Designed By Erfan Powered by Bayan