ادم فضایی؟!

 

 

 

من کیم؟

 • ادم فضایی🧝‍♀️

اونجاش که....

عاشق شدن های سد اند ینی اونجاش که با اهنگای عاشقانه اشکت دراد و ی ادش بیفتی:) 

 • ادم فضایی🧝‍♀️

میدونید چیش بده؟

میدونید چیش بده؟

اینکه بعد از کات کردن بفهمید اون حرفایی که باهاش خوشحال میشدید که بهتون میرنه

درواقع عادتش با همس

:)

#کوتاه_نوشت

 • ادم فضایی🧝‍♀️

غیبت ضغری

خب خب خببببヾ(^-^)ノ

تو غیبتم چه کردین چه نکردین

 

یکم به خودمو روحم رسیدم و دوباره برگشتم

تااااااااااا(↑ω↑)

 • ادم فضایی🧝‍♀️

اماده؟ شروع

 

 

 

 • ادم فضایی🧝‍♀️

نمیدونم....

 

 

 • ادم فضایی🧝‍♀️

یه سوال

یه سوال ازم بپرسین جوابشو بدم

لطفان

با تشکر:)

 • ادم فضایی🧝‍♀️

آی دونت نو

 

 

 

 

 • ادم فضایی🧝‍♀️

بیاین حرف بزنیم:)

 • ادم فضایی🧝‍♀️

کارناممو دادن

وای قوق العاده بود

زیستمو بیست شدم فیزیکو هیجدهو نیم شیمی و ریاضسو هیفده

خیلی بیشتر از تصوراتم بهتر شد

 • ادم فضایی🧝‍♀️

هشت سال گزشت

 

 

 

 

 

هشت سال پیش

هفت نفر

.

.

 

شروع به جنگیدن کردن

و الان 

نتیجش باعث خوشحالی بیش از نصف مردم کره زمینه

هشت سالگی بنگتن مبارک

کسایی ک با دلیل به ما گفتن چی خوبه چی بد

امید دادن

پشتمون بودن

بهمون گفتن چیکار کنیم

و موفق بشبم

عاره

اونا فرشته های بی بال منن

 • ادم فضایی🧝‍♀️

ଘ😊ଓ


خودت باش، قرار نیست همه ازت خوششون بیاد !!💙🥀
𝐵𝑒 𝑦𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑙𝑓, 𝑛𝑜𝑡 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑠 𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑦𝑜𝑢 !!

●°●°●°●°●°●°●°●°●°●°●°●

اگر از بلندای آسمان بترسی، نمی‌توانی مالکِ ماه شوی! 🌖✨

پیوندها
Designed By Erfan Powered by Bayan